palma de mallorca

  • Moviment i gestió emocional

    Moviment i gestió emocional


    Taller realizado en la escuela de danza 9 espai escenic. Verano 2020 Els nens i nenes, a través de dinàmiques divertides jugaran a sentir, reconèixer i buscar maneres de gestionar les emocions més bàsiques.També aprofitarem la força del grup per reforçar actes tan bàsics però alhora tan importants com saludar-se, acomiadar-se, donar elogis, rebre’ls, confiar.Utilitzarem…