Moviment i gestió emocional
Els nens i nenes, a través de dinàmiques divertides jugaran a sentir, reconèixer i buscar maneres de gestionar les emocions més bàsiques.
També aprofitarem la força del grup per reforçar actes tan bàsics però alhora tan importants com saludar-se, acomiadar-se, donar elogis, rebre’ls, confiar.
Utilitzarem el cos i la connexió d’aquest per sentir i també per crear, perquè és una edat fantàstica per reforçar aquest vincle cos ànima i cor.